Liceul Tehnologic Nr.1

Sesiunea iunie-iulie

23—27 mai 2022 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6—8 iunie 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8—9 iunie 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9—10 iunie 2022 - Evaluarea competențelor digitale — proba D

13—15 iunie 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022 - Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022 - Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022 - Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00

28—30 iunie 2022 - Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022 - Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august - septembrie

18 – 25 iulie 2022 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022 - Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022 - Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022 - Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă

19 august 2022 - Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022 - Evaluarea competențelor digitale — proba D

26 și 29 august 2022 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

31 august 2022 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie - Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022 - Afișarea rezultatelor finale