Liceul Tehnologic Nr.1

ISTORIa ŞCOLII

Satul Gâlgau este atestat documentar din anul 1405 cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea Cetății Ciceului în proprietatea lui Banffy de Losoncz. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Numele satului este de origine slavă, având ca bază cuvântul "glog", care înseamnă loc cu spini, mărăciniș, tufe.

Învățământul în localitatea Gâlgău s-a dezvoltat în contextul dezvoltării generale a școlii românești din Ardeal, ridicarea culturală a românilor de pe aceste meleaguri identificându-se cu școala și biserica.

Pentru pregătirea tinerilor dornici să ajungă învățători ,se înfințează în Sibiu în anul 1786 o școală normală. În această perioadă își are începutul și învățământul din localitatea noastră, printr-o “circulară a lui Bob” din 1815 adresată tuturor protopopilor din arhidieceză. Se prevede ca “părinții să plătească diecilor pentru a învăța pruncii într-o iarna: un florin sau un stânjen de lemne, una ferdelă de bucate și un font de slănină sau de brânză”. Cu această plată au fost așezați dascăli dieci în mai multe localități, iar în Gâlgău deacul Simion.

Perioada 1811-1840 este lapidară în date referitoare la învățământul de pe teritoriul comunei. Începând cu anul școlar 1841-1842; apoi 1849-1850 apare în documente , ca dascăl , diacul Todericiu din localitate. Primul învățător al școlii din Gâlgău a fost Andrei Ciubăncan , din localitate, în perioada 1850-1850/1857-185. I-au urmat: Teodor Viman, Atanasie Câmpan, Ioan Goron, Gavril Goron . Vasile Goron , parohul satului, clădește cu ajutorul sătenilor o școala din lemn.

Începând cu anul 1925-1926 arhiva posedă un catalog al învățământului primar ,curs de adulți, în care figurează un numar de 49 persoane. În anul școlar 1928-1929 termină a doua promoție de absolvenți a 7 clase, în număr de 17 elevi.

În 1957 se construiește o școala cu 5 săli de clasă, proporțional crescând și numărul cadrelor didactice, ajungând la 8. Populația școlara este în creștere, se trece la generalizarea învățământului de 8 ani și astfel apare necesitatea construirii unui spațiu școlar mai mare – actuala școală care este inaugurată în 1973, director in aceasta perioada(1965-1980) fiind profesorul Lar Vasile. La conducerea școlii i-au urmat prof. Pop Viorica (1980-1989) , Lar Maria (1989-2003), Pocol Olimpia(2003-2011). Varga Mihaela (2011-2012) ,Hozan Crina (2012-2014) și 2014 – prezent Vaida Ionuț

Schimbările survenite în societatea românească, dar și în sistemul educațional , au dus la concentrarea eforturilor de transformare a școlii în liceu, schimbare survenită începând cu anul școlar 2010-2011.Profilul comercial a fost ales în strânsă legătură cu nevoile , dar și posibilitățile pieței locale de a oferi pregătire practică elevilor și de a facilita inserția pe piața muncii. Începând cu anul școlar 2019-2020, în contextul schimbărilor continue din domeniul educației, școala noastră a cuprins în planul de școlarizare doar clasa a IX-a , profesională, pentru ca începând cu anul școlar 2021-2022 să revină la clasa de liceu.

PROFILUL ŞCOLII

Formarea și dezvoltarea localității Gâlgău reprezintă un proces complex care confirmă vechimea vieții omenești și continuitatea neîntreruptă a poporului român pe aceste meleaguri.

Principalele îndeletniciri ale oamenilor sunt legate de agricultură, exploatarea și valorificarea lemnului. Trecerea economiei românești spre economia de piață a cuprins și localitatea noastră, aparând câteva unități economice private. Pe raza localității funcționeaza un numar de 15 societăți comerciale mici, marea majoritate fiind axate pe comerț și prestări servicii iar 4 din aceste societăți se ocupă cu exploatarea lemnului. Posibilitățile de cuprindere a forței de muncă sunt reduse fapt ce influențează motivarea tinerilor pentru pregătirea profesională.

Dinamica structurii şcolii de-a lungul anilor a fost :
» 1923 – 1966 - Școala cu clasele I-VII
» 1969 – 1974 - Școala cu clasele I-X
» 1974 – 1982 - Școala cu clasele I-VIII
» 1982-1991 - Școala cu clasele I –X
» 1991-2003 - Școala cu clasele I-VIII
» 2003 –2010 - Școala de Arte și Meserii
» 2010-2012 - Liceul Comercial Gâlgău
» 2012-prezent - Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău